Hjem > Nyheder > Industrielle nyheder

Arbejdsmekanismen for højspændingsafbryderen

2022-08-02

2022-07-29

Højspændingsisolationsafbryderen sikrer sikkerheden for højspændingselektriske apparater og enheder under vedligeholdelsesarbejde og spiller rollen som isoleringsspænding. Den kan ikke bruges til at afbryde, indlæse belastningsstrøm og bryde kortslutningsstrømmen. Den kan kun bruges til visse koblingsoperationer, der ikke frembringer stærke lysbuer, nemlig det betyder, at den ikke har en lysbueslukkende funktion;

I henhold til installationsstedet er det opdelt i indendørs type og udendørs type. I henhold til antallet af isolerende søjler er den opdelt i enkeltsøjletype, dobbeltsøjletype og tresøjletype. Der er ekstraudstyr til hvert spændingsniveau. Det kan også pålideligt isolere den del af højspændingsstrømfordelingsenheden, der skal slukkes fra den strømførende del for at sikre sikkerheden ved vedligeholdelsesarbejde. Kontakterne på højspændingsafbryderen er alle udsat for luften og har et tydeligt afbrydelsespunkt. Afbryderkontakten har ingen lysbueslukningsanordning, så den kan ikke bruges til at afbryde belastningsstrømmen eller kortslutningsstrømmen. Ellers vil afbrydelsespunktet under påvirkning af højspænding producere stærk. Lysbuen er svær at slukke af sig selv og kan endda forårsage lysbuedannelse (kortslutning mellem faser eller faser), brænde udstyr og bringe personlig sikkerhed i fare. Der er tale om en alvorlig ulykke kaldet "afbryder med belastning".

Højspændingsafbrydere kan også bruges til at skifte visse kredsløb for at ændre den måde, systemet fungerer på. For eksempel: I et dobbeltskinnekredsløb kan en højspændingsafbryder bruges til at skifte kredsløbet i drift fra den ene samleskinne til den anden.