Hjem > Nyheder > Industrielle nyheder

Hvor meget spænding kan højspændingssikring bruges i vid udstrækning?

2022-08-06

2021-10-25

Sikringen er et meget simpelt beskyttende elektrisk apparat, der hovedsageligt bruges til at beskytte elektrisk udstyr mod overbelastning og kortslutningsstrømskader. Højspændingssikring er en slags sikring, så hvor mange kv kan den bruges bredt?


Højspændingssikringer er meget udbredt i forskellige højspændingskredsløb og strømforsyningsnetværk på 110kv og derover. Selvfølgelig er de også meget brugt i kraftværker og transformerstationer på 3 ~ 35KV.
Der er to typer almindeligt anvendte højspændingssikringer:
Den ene er den indendørs højspændingsstrømbegrænsende sikring, den nominelle spænding kan nå 40,5KV.

Anvendes hovedsageligt til at beskytte elledninger, krafttransformatorer, strømkondensatorer og andet udstyr mod overbelastning og kortslutning.

Den anden type er udendørs højspændingsuddrivningstype sikringsudkobling. Når sikringen smelter og genererer en lysbue, skal den vente på, at strømmen krydser nul, før den bryder kredsløbet, hvilket har en ubegrænset strømeffekt.

Anvendes hovedsageligt til at beskytte elledninger, krafttransformatorer, strømkondensatorer og andet udstyr mod overbelastning og kortslutning. Under visse forhold kan den også afbryde og slukke for ubelastede luftledninger, ubelastet transformator og lille belastningsstrøm.

Derfor bør højspændingssikringen vælges i henhold til dens type og forskellige beskyttelsesobjekter.