Hjem > Nyheder > Industrielle nyheder

HVAD ER PRINCIPPET OG PROCESSEN FOR KRAFTOVERFØRSEL?

2022-08-11

2020-03-10

Eltransmission refererer til en metode til at overføre elektricitet fra et kraftværk eller en strømkilde fra et sted til et andet. På grund af den umodne teknologi fra de tidlige dage blev jævnstrøms krafttransmission brugt og udviklede sig gradvist til vekselstrømstransmission. AC transmission har mange fordele, såsom det reducerer tab i kraftoverførsel, øger hastighed og transmissionslængde. Hvad er kraftoverførselsmetoderne? Nedenfor vil jeg introducere dig i detaljer om princippet og processen med kraftoverførsel.

1.Strømtransmission

Overførslen af ​​elektrisk energi udgør sammen med transformer, distribution og strøm elsystemets overordnede funktion. Gennem kraftoverførsel forbindes kraftværkerne og lastcentrene, der ligger langt fra hinanden (op til tusindvis af kilometer), således at udviklingen og brugen af ​​elektrisk energi kan overskride regionale restriktioner. Sammenlignet med anden energitransmission (såsom kul, olie osv.) har krafttransmission følgende fordele: lille tab, høj effektivitet, fleksibel og bekvem, nem at regulere og mindre miljøforurening; på samme tid kan kraftoverførsel også forbinde kraftværker forskellige steder for at implementere peak- og daljustering. Kraftoverførsel er en vigtig manifestation af overlegenheden af ​​elektrisk energiudnyttelse. I det moderne samfund er det en vigtig energiarterie.

Transmissionsledninger kan opdeles i luftledninger og underjordiske transmissionsledninger i henhold til deres strukturelle former. Førstnævnte består af ledningstårne, ledninger, isolatorer o.s.v., som er opført på jorden; sidstnævnte er hovedsageligt lagt med kabler, som er lagt under jorden (eller under vandet). Transmission kan opdeles i DC transmission og AC transmission i henhold til arten af ​​den sendte strøm. I 1880'erne blev DC-transmission med succes implementeret først, men senere blev den erstattet af AC-transmission i slutningen af ​​det 19. århundrede på grund af begrænsningen af ​​lavspænding (transmissionskapaciteten er nogenlunde proportional med kvadratet af transmissionsspændingen). Succesen med AC-transmission indledte det 20. århundredes elektrificeringsæra. Siden 1960'erne er der på grund af udviklingen af ​​kraftelektronikteknologi sket nye udviklinger inden for jævnstrømstransmission. Sammen med vekselstrømstransmission er der dannet vekselstrøms- og jævnstrømshybridsystemer.

Transmissionsspændingsniveauet er hovedindikatoren for udviklingsniveauet for transmissionsteknologi. I 1990'erne var de almindelige transmissionsspændinger i lande rundt om i verden højspændingseffekttransmission på 220 kV og over 330 til 765 kV og ultrahøjspændingseffekttransmission på 1000 kV og derover.

2.Power understation

I elsystemet omdanner et kraftværk naturlig primær energi til elektrisk energi og sender den til fjernstrømbrugere. For at reducere effekttabet på transmissionslinjen og linjeimpedansspændingsfaldet skal spændingen øges. For at imødekomme strømbrugernes sikkerhedsbehov skal spændingen desuden reduceres og fordeles til forskellige brugere. Dette kræver en transformerstation, der kan øge og mindske spændingen og kan distribuere elektrisk energi. Derfor er transformerstationen en elektrisk enhed i elsystemet, der transformerer spænding, modtager og distribuerer elektrisk energi. Det er et mellemled mellem kraftværket og elforbrugeren. Dens rolle er at transformere spænding, transmittere og distribuere elektrisk energi.

Transformatorstationen består af krafttransformatorer, strømfordelingsanordninger, sekundære systemer og nødvendigt hjælpeudstyr.

Transformatoren er transformatorstationens centrale udstyr. Transformatoren bruger princippet om elektromagnetisk induktion.

Strømfordelingsenheden er en enhed, der forbinder alle koblingsapparater og strømførende lederhjælpeudstyr i transformerstationen. Dens rolle er at modtage og distribuere elektrisk energi. Strømfordelingsenheden er hovedsageligt sammensat af samleskinner, højspændingsafbrydere, reaktorviklinger, transformere, strømkondensatorer, afledere, højspændingssikringer, sekundært udstyr og andet nødvendigt hjælpeudstyr.

Sekundært udstyr refererer til udstyr, der måler, kontrollerer, overvåger og beskytter systemets tilstand én gang. Kredsløbet dannet af disse enheder kaldes et sekundært kredsløb, som under ét kaldes et sekundært system. Udstyret i det sekundære system inkluderer en måleanordning, en kontrolanordning, en relæbeskyttelsesanordning, en automatisk styreanordning, et DC-system og nødvendigt hjælpeudstyr.

I denne artikel forstår vi princippet og processen for kraftoverførsel. Hvis du har spørgsmål om dette produkt, kan du følge Jecsany Electrical Equipment, et firma, der er forpligtet til at levere forskellige afbrydere og kontakter.