Hjem > Nyheder > Industrielle nyheder

5 ALMINDELIGE ELEKTRISKE PROBLEMER, DU BØR KENDE

2022-08-16

2019-11-19

Elektriske problemer i hjemmet varierer i kompleksitet, og bør derfor altid behandles af professionelle elektrikere med det rigtige udstyr, erfaring og viden. Her er de mest almindelige elektriske problemer i hjemmet.

1.Dårlig kredsløbsbeskyttelse
(1) Ingen RCCB
Residual Current Circuit Breaker (RCCB) er en enhed, der registrerer og forhindrer lavspændingskredsløb, hvis der er en strømlækage. Når kredsløbet har reststrøm, afbryder det belastningen fra lysnettet for at forhindre direkte eller indirekte strømstød og elektriske brande.

(2) Konstant udløsning af strømafbryder

Hvis afbryderen konstant udløses, betyder det, at der er nogle problemer i kredsløbet og strømstrømmen. Når afbryderen udløses, skal du blot slå den elektriske kontakt til. Hvis problemet fortsætter, skal du tilkalde en elektriker.

(3)Udækket samledåse

Forgreningsdåser adskiller en sektion af elektriske kabler fra en anden og beskytter dem mod eksterne faktorer. Hvis kassen er afdækket, vil det være svært at lokalisere, hvilket sæt strømkabler der har problemer. Få samledåsen dækket af en professionel.

2. Grundlæggende problemer
(1) Ingen GFCI installeret

GFCI bryder kredsløbet, hvis der er ubalance mellem indgående og udgående strøm. Uden GFCI er der risiko for overophedning af elektriske ledninger, stød, forbrændinger eller en elektrisk brand.

(2) Ujordede forbindelser

Disse er forbindelser, der ikke har et jordforbindelsessystem som en ekstra fejlsikker. Jording giver en vej for den overdrevne strøm at flyde i tilfælde af en kortslutning.

3.Belysningsproblemer
(1)Pærer brænder ud for ofte

Hvis dine pærer går ud for ofte, kan det tyde på elektriske problemer. Pærer kan brænde ud, hvis effekten er for høj eller for lav. Hvis du ofte støder på dette problem, skal du kontrollere, om kabelterminalen er løs. Få en professionel til at finde årsagen til problemet.

(2) Flimrende lys

Hvis du bemærker, at lysene flimrer, kan det være, at hovedstrømpanelet har tekniske problemer.

4.Elektriske stød
Du kan opleve elektrisk stød, når du tænder eller slukker for et apparat. Selvom stødene er milde, er det en indikation af, at apparatet har et elektrisk problem, eller der er problemer med ledningerne. Du kan tilslutte en anden enhed og se, om du står over for det samme problem. Hvis resultaterne er reproducerbare, skal du tilkalde en elektriker for at løse problemet, før nogen kommer til skade.

5.Høje elregninger
Nogle grunde til, at du kan få en høj elregning er:
(1) Beskadigede ledninger og kredsløb
(2) Lækage i elektriske systemer
(3) Elektriske enheder er forældede og bruger mere strøm

Du kan reducere omkostningerne til elregningen ved at skifte til mere omkostningseffektive enheder og tage stikket ud, når de ikke er i brug. Reparer beskadigede ledninger og identificer elektriske enheder, der kan forårsage strømstød.

6. Kredsløbsproblem
(1) Redundante ledninger er et meget almindeligt elektrisk problem. Faktisk er det ikke alle ledninger, der bruges, og i mange tilfælde efterlades strømførende ledninger uden at være ordentligt lukket eller afsluttet. Tag dig tid til at spore alle de elektriske ledninger for at sikre, at der ikke er skjulte overraskelser eller svage forbindelser.

(2) Overbelastede kredsløb kan forekomme, når der oprettes yderligere strømudtag for at bruge eksisterende ledninger som deres kilde. Denne genvejsmetode skaber problemer, hvor flere apparater er tilsluttet og trækker strøm på samme tid. Efterspørgslen overstiger kapaciteten og forårsager korte sikringer. Bed en elektriker om at bestemme strømforbruget på hvert kredsløb og sørge for at rette ledningerne for at sikre, at hver kredsløbsbelastning er afbalanceret.

Ved ethvert elektrisk uheld er det bedst at ringe til din lokale elektriker for at diagnosticere problemet og give en effektiv og langtidsholdbar løsning.